logo Healthandfoodclinic
 

Disclaimer

 

De website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links, zijn eigendom van Health & Food Clinic.
Niets van de website, websiteteksten of grafische voorstellingen mag zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Health & Food Clinic worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of gedistribueerd in enige vorm of enige wijze, hetzij door druk, fotokopie, fax, overtypen of opslag in gegevensbestanden.
Alles van de website waaronder begrepen teksten, foto's, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, logo's, waren- en dienstmerken zijn in eigendom of licentie en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. De (intellectuele) eigendomsrechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot de website.
De informatie op de website wordt met regelmaat aangevuld of gemodificeerd. Health & Food Clinic behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen zonder enige kennisgeving en met onmiddellijke ingang door te kunnen voeren.
Bepaalde links op deze website leiden naar hulpbronnen die door een derde partij worden onderhouden en over wie Health & Food Clinic geen controle kan uitoefenen. Deze zijn uitdrukkelijk ter informatie voor de bezoeker opgenomen. Health & Food Clinic is niet verantwoordelijk en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van onvolledigheid of onjuistheid van producten van deze websites.
Iedere aansprakelijkheid welke voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website, wordt door de Health & Food Clinic uitdrukkelijk afgewezen. Er wordt geen garantie geboden voor het foutloos en ononderbroken functioneren van de website.

Amsterdam, 2008

 

Algemene voorwaarden

 
< terug